Anfang Juni fand die 31. kroatische Kinderwallfahrt statt. Etwa 250 Schülerinnen und Schüler aus zweisprachigen Volksschulen des ganzen Burgenlandes kamen mit ihren Lehrern und Lehrerinnen nach Stinatz. Die Kinder der 1k unserer Volksschule waren auch dabei.
 Das Treffen fand im Garten der Volksschule in Stinatz statt, von wo aus alle TeilnehmerInnen in einerProzession zur Kirche zogen, wo sie gemeinsam die hl. Messe feierten. Hauptzelebrant der Messe war Bischofsvikar Kan. Mag. Željko Odobašić in Konzelebration mit den anwesenden Priestern. Gemeinsam mit ihrer Religionslehrerin Nicole Horvatits gestalteten die örtlichen Schulkinder diese hl. Messe, die unter dem Motto „Mit dem Herzen sehen“ stand. Die örtliche Tamburizzagruppe „Stinjačko kolo“ umrahmte diesen Gottesdienst musikalisch.
 Nach der hl. Messe waren alle zu einem gemeinsamen Mittagessen in der Pfarrscheune eingeladen.Danach folgte ein bunter Nachmittag auf dem Fußballplatz. Hier hatten die Kinder die Möglichkeit zum Fußballspiel oder zu anderen Spielen.

Početku junija se je održalo 31. hrvatsko dičje shodišće. Oko 250 školaric i školarov iz dvojezičnih osnovnih škol cijeloga Gradišća su sa svojimi učitelji došli na Stinjake. I  dica 1k razreda naše osnovne škole su bila med hodočasniki.Sastanak je bio na vrtu osnovne škole u Stinjaki, odakle su se svi dioniki u procesiji ganuli u crikvu, kade su svi skupno svečevali svetačnu svetu mašu. Glavni celebrant maše je bio biškupski vikar kan. mag. Željko Odobašić u koncelebraciji drugih nazočnih farnikov. Domaći školari su skupa sa svojom vjeroučiteljicom Nicole Horvatić oblikovali ovu svetu mašu, ka je stala pod geslom “Srcem viditi”. Domaća tamburaška grupa “Stinjačko kolo” je muzički oblikovala ovu Božju službu.
 Po svetoj maši su svi bili pozvani na skupni objed u farski škadanj. Šaro otpodne je slijedilo po objedu na nogometnom igrališću. Ovde su dica imala mogućnost za nogomet ili druge različne igre kot i za crtanje s mehuri od sapunice.