Auch heuer beteiligten sich die Schüler*innen der VS und MS St. Michael an der Aktion „Ö3 Wundertüte macht Schule!“, bei der sie gemeinsam 95 Handys sammeln und somit der Wiederverwertung zuführen konnten.  

Da alte Smartphones keine Wegwerfprodukte, sondern wertvolle Ressourcenträger sind, bietet diese Aktion eine sehr gute Gelegenheit, die Kinder die Themen Nachhaltigkeit, Umgang mit Ressourcen, bewusstes Konsumverhalten, Umweltschutz sowie soziales Engagement lebensnah erfahren zu lassen.  

Als ÖKOLOG-Schulen liegen uns diese Themen besonders am Herzen.  

Herzlichen Dank an alle fleißigen Sammler*innen! 

Vrlo uspješni pri akciji „Ö3-čudna vrićica!“ 

I ljetos su školarice i školari OŠ i SŠ Sv. Mihalja sudjelivali pri ovoj akciji i zajedno nabrali 95 mobitelov, ki ćedu se reciklirati.  

Pokidob da stari pametni telefoni nisu jednokratni proizvodi i produkti za krajhititi, nego važni resursi, ova akcija nudja dici priliku za doživljavanje važnih temov kao održivost, svisno ponašanje potrošenja, zahadjanje s resursi, zaštita okoline kao i socijalni angažman za familije u stiski.  

Kao EKOLOG-škole nam ove nadležnosti ležu na srcu i tako smo mnoge školarice i školare odnosno roditelje mogli animirati da donesu mobitele, ke već ne tribaju, u školu. 

Lipa hvala svim, ki su nas podupirali pri projektu sabiranja mobitelov!