Trotz Dunkelheit und Kälte versammelten sich die Schülerinnen und Schüler 2. und 3. Kroatisch-Klassen der MS St. Michael am Mittwoch, den 11.12.2019 um 6.00 Uhr früh in Neuberg, um gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern die Rorate aktiv mitzugestalten. Am Ende der Messfeier wurde jedem Gottesdienstbesucher ein Engel mit besinnlichen Weihnachtstexten mitgegeben.

Anschließend bereiteten und genossen sie in der Schulküche ein köstliches Frühstück, zu dem sie auch Herrn Pfarrer Mag. Josip Banfić und Herrn Direktor Ehrenhöfler eingeladen hatten.

Po zornici na skupni doručak s farnikom …

Kao pripravu na Božić su školarice i školari 2. i 3. hrvatskih razredov Sridnje škole Sv. Mihalja rano jutro skupa sa svojimi učiteljicami i učitelji kao i roditelji prošli u crikvu u Novu Goru i sudjelivali pri zornici. Čitali su štenje i prošnje i polipšali svetu mašu s adventskimi jačkami uz pratnju gitare. Na koncu svetačno oblikovane maše su darovali ljudem sliku jednoga andjela s božićnom meditacijom.Pri samo napravljenom ručenju u kuhinji škole, na ko su pozvali i farnika Mag. Banfića kao i direktora škole, su se mogli okripiti i ojačati za neobično dugi školski dan i tako zabiti, da su se morali stati vrlo rano. Uživali su skupno ručenje u zvanarednoj adventskoj atmosferi.