Die Adventkranzsegnung fand heuer im Corona-Modus im kleinen Rahmen, mit den Volksschulkindern und den Klassensprecher*innen der Mittelschulklassen in der Pausenhalle statt. Damit auch alle anderen Schüler*innen mit dabei sein konnten, wurde die Segnung via Stream in alle Klassen übertragen.   

Unsere Adventkranzkerzen tragen heuer besondere Namen:   

Die 1. Kerze steht für das Miteinander. Miteinander statt Gegeneinander in einer schwierigen Zeit. Die Herzen öffnen für andere, wenn aufgrund des Lockdowns viele Türen geschlossen bleiben müssen. Die erste Kerze brennt für das Miteinander an unserer Schule. Miteinander von Volksschule und Mittelschule. Miteinander von Großen und Kleinen. Miteinander, damit niemand allein ist.   

In diesem Sinn wünscht die Schulgemeinschaft der Volks- und Mittelschule allen Schüler*innen, Pädagog*innen und Eltern einen gesegneten Advent!  

Blagoslavljanje adventskih vijenac putem “streama”

Blagoslov adventskoga vijenca održao se je ovo ljeto zbog pandemije u malom krugu u auli, naime s dicom osnovne škole i sa zastupniki svih razredov sridnje škole. Da su i druga dica mogla diozeti, se je blagoslavljenje vijenac širilo putem Teams-videostreama u sve razrede.   

Naši adventski vijenci imaju ljetos zvanaredna imena:   

Prva svića zlamenuje zajedničtvo. Jedan s drugim namjesto jedan protiv drugoga u ovom teškom času. Otvoriti srca za druge, kad mnoga vrata moraju ostati zatvorena zbog lockdown-a. Prva svića gori za zajedničtvo na našoj školi, za povezanost osnovne i sridnje škole, za zajedničtvo malih i velikih. Zajedno – da nigdor ne bude sam!  

Tako školska zajednica osnovne i sridnje škole želji svim školaricam i školarom,  učiteljstvu i svim roditeljem blagoslovljen advenat!